Runinskrifter.net

Öl Köping73

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som BN 153.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Brunviolett kalksten
Nyckelord:
sten: brunviolett kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 41.2″16° 43′ 6.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63060801555677
SWEREF99TM
xy
6305134604725
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6047256305134
GeoHash
u65gs6mgp6
GeoDNA
eaagcgtttccaggctgctcct

Lokalisering:

Placering:
SHM (25339:35)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Köpings kyrka
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Endast ornamentik bevarad, färgspår: rött, svart och vitt kors.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-07-05, SHMM; SHMM; 2012-07-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-07-05, SHMM; SHMM; 2012-07-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-07-05, SHMM; SHMM; 2012-07-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2012-07-05, SHMM; SHMM; 2012-07-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Köpings kyrka – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2019-02-13
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: