Runinskrifter.net

Öl Köping2

Även känd som BN 163.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Brunviolett kalksten
Nyckelord:
sten: brunviolett kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 41.3″16° 43′ 5.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63060831555664
SWEREF99TM
xy
6305137604712
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6047126305137
GeoHash
u65gs6mg4r
GeoDNA
eaagcgtttccaggctgctcat

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Köpings kyrka
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: