Runinskrifter.net

Öl Fv1972;266

Även känd som BN 82.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Rödaktig kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, rödaktig kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 12.9″16° 38′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63051491551322
SWEREF99TM
xy
6304153600383
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6003836304153
GeoHash
u65gdbcv6c
GeoDNA
eaagcgtttcacgttgacctat

Lokalisering:

Placering:
SHM
Ursprunglig plats:
Nej; Funnen på ursprunglig plats.

Proveniens:

Plats:
Borgs kyrkoruin
Socken:
Räpplinge socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1200-talet

Medeltid; 1266–1299

Övriga anmärkningar:

Prydd med akantusranka och en yxa.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: