Runinskrifter.net

Öl ATA4705/43

Även känd som BN 43.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 26′ 57.9″16° 34′ 3.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62582311547009
SWEREF99TM
xy
6257202596623
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5966236257202
GeoHash
u65c1h21ev
GeoDNA
eaagcgttttagtagggaggac

Lokalisering:

Placering:
Kalmar slott (KLM 12231), försvunnet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hulterstads kyrkogård
Socken:
Hulterstads socken
Härad:
Möckleby härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Kan inte återfinnas i museisamlingarna.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: