Runinskrifter.net

Öl ATA4686/43

Även känd som BN 66.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 40′ 47.6″16° 41′ 0.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62839801553825
SWEREF99TM
xy
6283021603134
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6031346283021
GeoHash
u65f7wk2r7
GeoDNA
eaagcgtttcgtccatgagttt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 44′ 22.5″16° 42′ 43.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62906501555500
SWEREF99TM
xy
6289708604730
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6047306289708
GeoHash
u65fu31kje
GeoDNA
eaagcgtttctaagtagtattg

Lokalisering:

Placering:
Vid Himmelsberga, Långlöts sn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åkerby
Socken:
Runstens socken
Härad:
Runstens härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

ÖlNf1926 Åkerby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf1926 Åkerby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf1926 Åkerby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: