Runinskrifter.net

Öl ATA430/37;16

Även känd som BN 9.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 32′ 35.0″16° 26′ 57.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62685841539618
SWEREF99TM
xy
6267464589113
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5891136267464
GeoHash
u659wm3gpy
GeoDNA
eaagcgtttgccgatagctcct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 32′ 29.5″16° 26′ 39.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62684091539317
SWEREF99TM
xy
6267286588814
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5888146267286
GeoHash
u659wjn6jq
GeoDNA
eaagcgtttgccgagctggctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Resmo kyrka
Socken:
Resmo socken
Härad:
Algutsrums härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: