Runinskrifter.net

Öl 52

Även känd som BN 91.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråbrun kalksten
Nyckelord:
sten: gråbrun kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 41.2″16° 43′ 6.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63060801555677
SWEREF99TM
xy
6305134604725
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6047256305134
GeoHash
u65gs6mgp6
GeoDNA
eaagcgtttccaggctgctcct

Lokalisering:

Placering:
SHM (25339:1, 15893:1) deponerad i vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Köpings kyrkogård
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Reliefhuggen.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-05-30, SHMM; SHMM; 2003-05-30
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-08-28, SHMM; SHMM; 2003-08-28
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: