Runinskrifter.net

Öl 51

Även känd som BN 90.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, röd kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 41.1″16° 43′ 6.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63060771555678
SWEREF99TM
xy
6305131604726
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6047266305131
GeoHash
u65gs6mfzt
GeoDNA
eaagcgtttccaggctgctctc

Lokalisering:

Placering:
I tornet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Köpings kyrkogård
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: