Runinskrifter.net

Öl 48

Även känd som L 1294, BN 88.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gulgrå kalksten
Nyckelord:
sten: gulgrå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 52′ 41.1″16° 43′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63060781555725
SWEREF99TM
xy
6305133604773
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6047736305133
GeoHash
u65gs6qdct
GeoDNA
eaagcgtttccaggcttataga

Lokalisering:

Placering:
Till vänster om sakristidörren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Köpings kyrka
Socken:
Köpings socken
Härad:
Slättbo härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Runorna står på stenens smalsida.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: