Runinskrifter.net

Öl 26

Även känd som B 1066, L 1586, L 1587, BN 55.

Förhållanden:

Parsten till Öl 27.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 34′ 49.3″16° 38′ 27.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62728631551353
SWEREF99TM
xy
6271879600793
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6007936271879
GeoHash
u65cfsjs2q
GeoDNA
eaagcgttttacacgtgtcggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sandby kyrkogård
Socken:
Sandby socken
Härad:
Möckleby härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Under L 1587 beskrivs även Öl 27.

Under L 1586 beskrivs även Öl 27.

Parsten till Öl 27.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl26 Sandby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-24
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: