Runinskrifter.net

Öl 25

Även känd som L 1308, BN 54.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljusröd kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 35′ 38.8″16° 34′ 15.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62743451547035
SWEREF99TM
xy
6273310596460
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5964606273310
GeoHash
u65ccnds9e
GeoDNA
eaagcgttttaacaagcgcgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dröstorp
Socken:
Gårdby socken (tidigare: Sandby socken)
Härad:
Möckleby härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl25 Dröstorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl25 Dröstorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl25 Dröstorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl25 Dröstorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl25 Dröstorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl25 Dröstorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: