Runinskrifter.net

Öl 21

Även känd som BN 33.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, mörkgrå kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 26′ 57.8″16° 34′ 3.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62582291547014
SWEREF99TM
xy
6257200596628
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5966286257200
GeoHash
u65c1h21tf
GeoDNA
eaagcgttttagtagggaggca

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hulterstads kyrkogård
Socken:
Hulterstads socken
Härad:
Möckleby härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Ornamentiken i relief.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

ÖlNf1935 Hulterstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf1951 Hulterstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf1951 Hulterstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf1951 Hulterstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf1951 Hulterstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖlNf1951 Hulterstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: