Runinskrifter.net

Öl 18

Även känd som B 1061, L 1311, BN 30.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå ortocerkalksten
Nyckelord:
sten: grå ortocerkalksten, kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 20′ 36.7″16° 31′ 51.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62464161544878
SWEREF99TM
xy
6245367594631
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5946316245367
GeoHash
u65b81j2zf
GeoDNA
eaagcgttttgagggcgtgttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Seby
Socken:
Segerstads socken
Härad:
Gräsgårds härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-26
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-04-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1994-08-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl18 Seby Segerstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-06-07
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: