Runinskrifter.net

Öl 14 †

Även känd som BN 24.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljusgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 21′ 23.6″16° 25′ 17.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62478001538090
SWEREF99TM
xy
6246670587829
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5878296246670
GeoHash
u658temswv
GeoDNA
eaagcgtttgtattacgccgtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Södra Möckleby kyrkogård
Socken:
Södra Möckleby socken
Härad:
Gräsgårds härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: