Runinskrifter.net

Öl 1

Tidigare känd som DR 411.

Även känd som B 1071, L 1323, BN 1.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Smålandsporfyr
Nyckelord:
sten: porfyr, smålandsporfyr

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 36′ 27.0″16° 26′ 23.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62757551538971
SWEREF99TM
xy
6274625588382
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5883826274625
GeoHash
u65dn154ev
GeoDNA
eaagcgtttattgggattgagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Karlevi
Socken:
Vickleby socken
Härad:
Algutsrums härad
Landskap:
Öland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 900-talet

Vikingatid; 966–999

Övriga anmärkningar:

Samma som Öl 1.

västnordisk inskrift

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Karlevistenen – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet; 1973-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Gustafsson, John-Eric; Riksantikvarieämbetet; 1979-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-06-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-05-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1988-06-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öl1 Karlevi – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1991-08-13
CC BY
URI | Kringla | Källa
Karlevistenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-07-26
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: