Runinskrifter.net

Ög SvK43L4;175

Tidigare känd som Ög SKL4;175.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 56.0″15° 30′ 56.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64843991483113
SWEREF99TM
xy
6482515530072
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5300726482515
GeoHash
u67h9n65wh
GeoDNA
eaagcgtcaggataagtagacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vreta klosters kyrka
Socken:
Vreta klosters socken
Härad:
Gullbergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR: