Runinskrifter.net

Ög SHM16810

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 19.0″14° 38′ 33.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64633861431810
SWEREF99TM
xy
6460898479046
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4790466460898
GeoHash
u667t5n7tz
GeoDNA
eaagcgtagccatgactggcca

Lokalisering:

Placering:
SHM (16810:1)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Alvastra, "Sverkerskapellet"
Socken:
Västra Tollstads socken
Härad:
Lysings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittat 1921, Ristat på två sidor, ytterligare ett endast planhugget fragment hittades.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-08-20, SHMM; SHMM; 2003-08-20
PD
URI | Kringla | Källa