Runinskrifter.net

Ög NOR2000;35

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 44.7″14° 57′ 35.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64806121450644
SWEREF99TM
xy
6478341497664
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4976646478341
GeoHash
u66skrtx0z
GeoDNA
eaagcgtacgtgaaccatcaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Klåstads kyrkoruin, Klosterstad
Socken:
Sankt Per socken
Härad:
Dals härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Övriga anmärkningar:

Ett fragment till en tillhörande runlös gavelhäll påträffades samtidigt.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sankt Pers kyrka"@sv – 2020-08-18"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: