Runinskrifter.net

Ög NOR1997;28

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 30.8″15° 0′ 7.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64801501453100
SWEREF99TM
xy
6477908500124
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5001246477908
GeoHash
u66smrh0wu
GeoDNA
eaagcgtacgtgcaccggggtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fivelstads kyrka
Socken:
Fivelstads socken
Härad:
Aska härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

ÖgNf1994 Fivelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-04-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1994 Fivelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-04-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1994 Fivelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-04-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1994 Fivelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-04-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
ÖgNf1994 Fivelstad – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-04-05
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: