Runinskrifter.net

Ög N280

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Ljust gulaktig kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljust gulaktig kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 54.1″15° 4′ 59.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64752501457775
SWEREF99TM
xy
6473067504856
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5048566473067
GeoHash
u66sppp5jj
GeoDNA
eaagcgtacgtttaacttgacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 43.0″15° 5′ 11.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64749021457978
SWEREF99TM
xy
6472721505063
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5050636472721
GeoHash
u66spq99p7
GeoDNA
eaagcgtacgtttacgattgct

Lokalisering:

Placering:
Rådhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sankt Martins kyrka
Socken:
Skänninge
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hällarna hör till samma gavelhäll.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI: