Runinskrifter.net

Ög N271

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
9 fragment av gravhällar
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 42.8″14° 38′ 39.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64641201431914
SWEREF99TM
xy
6461633479141
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4791416461633
GeoHash
u667thrd4p
GeoDNA
eaagcgtagccatagttctagt

Lokalisering:

Placering:
En sten i SHM, övriga i "Sverkersgården".
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Alvastra, "Sverkersgården"
Socken:
Västra Tollstads socken
Härad:
Lysings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nordéns fragment g kommer från Alvastra kloster men kan inte identifieras med befintliga fragment från klostret. Under fragment a beskriver Nordén HedvallMenander486, men avbildar HedvallMenander106.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa