Runinskrifter.net

Ög N270

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 41.1″15° 37′ 30.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64764901489470
SWEREF99TM
xy
6474686536521
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5365216474686
GeoHash
u67h793z1v
GeoDNA
eaagcgtcaggtctgagcccag

Lokalisering:

Placering:
Östergötlands länsmuseum, Linköping.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sankt Lars kyrka
Socken:
Linköping
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittades ej av Nordén.

Motsvarar objekt i FMIS: