Runinskrifter.net

Ög N262C

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
10-tal fragment av gravhällar
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 28′ 55.7″15° 30′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64843891483109
SWEREF99TM
xy
6482505530068
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5300686482505
GeoHash
u67h9n65he
GeoDNA
eaagcgtcaggataagtagacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vreta klosters kyrka
Socken:
Vreta klosters socken
Härad:
Gullbergs härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Fragmenten har följande nummer enligt SvK43 och Nordén: L7, L8, L10, G1, G2, G3, G4, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Av dessa är nu L8, L10, G4, S6 och S7 förkomna.

Motsvarar objekt i KMR: