Runinskrifter.net

Ög Hov;7

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 43.5″14° 55′ 5.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64731801448100
SWEREF99TM
xy
6470882495210
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4952106470882
GeoHash
u66s57x0ch
GeoDNA
eaagcgtacggttgccctggga

Lokalisering:

Placering:
I östgavelns norra del, i nedre opis spicatum-bandet den södra stenen i det högerlutande skiftet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hovs kyrka
Socken:
Hovs socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Spår av 5-6 runor kunde iakttagas.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: