Runinskrifter.net

Ög Hov12;21

Tidigare känd som Ög N297.

Förhållanden:

Har fragment Ög Hov32;27.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 sammanhörande fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 43.6″14° 55′ 5.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64731831448098
SWEREF99TM
xy
6470885495208
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4952086470885
GeoHash
u66s57x101
GeoDNA
eaagcgtacggttgccctggag

Lokalisering:

Placering:
I tornkammaren
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hovs kyrka
Socken:
Hovs socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

En del hade tidigare signum Ög Hov32;27.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: