Runinskrifter.net

Ög HedvallMenander443

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 59.1″15° 5′ 12.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64754001458000
SWEREF99TM
xy
6473219505079
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5050796473219
GeoHash
u66spr3gnj
GeoDNA
eaagcgtacgtttacagctcct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skänninge 3:3
Socken:
Skänninge
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Funnen vid Arkeologiska undersökningar 2009, 400 m. NO om S:t Martin.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI: