Runinskrifter.net

Ög HedvallMenander167

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, sidohäll?
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 14.2″15° 45′ 6.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64756431496878
SWEREF99TM
xy
6473928543935
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5439356473928
GeoHash
u67hq2n5e1
GeoDNA
eaagcgtcagttagtttggaac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 12.1″15° 45′ 9.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64755801496930
SWEREF99TM
xy
6473866543988
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5439886473866
GeoHash
u67hq2n8rb
GeoDNA
eaagcgtcagttagtttgtgtt

Lokalisering:

Placering:
I hembygdsföreningens samlingar i gamla småskolan sydsydöst om kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vårdsbergs kyrka
Socken:
Vårdsbergs socken
Härad:
Bankekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental. Hittad i dumpmassor från kyrkogården.

Motsvarar objekt i KMR: