Runinskrifter.net

Ög HedvallMenander125

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 25.2″15° 37′ 1.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64760001489000
SWEREF99TM
xy
6474191536057
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5360576474191
GeoHash
u67h72evrp
GeoDNA
eaagcgtcaggtcgtgctctct

Lokalisering:

Placering:
Rhyzeliusgården, Östergötlands länsmuseum, Linköping (C 4310).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Linköping
Socken:
Linköping
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ristad på två sidor.

Motsvarar objekt i FMIS: