Runinskrifter.net

Ög HedvallMenander123

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten
Fyndnummer:
F202

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 38.2″15° 37′ 1.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64764001489000
SWEREF99TM
xy
6474590536052
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5360526474590
GeoHash
u67h737fqt
GeoDNA
eaagcgtcaggtcgtatctctt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Linköpings domkyrka
Socken:
Linköping
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittad 2002 vid arkeologisk undersökning av kyrkogården. Fyndnr F202. Ristad på två sidor. Korsristad.

Motsvarar objekt i FMIS: