Runinskrifter.net

Ög Fv1959;97

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, lockhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll, lock
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 45.4″16° 17′ 29.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64897051528333
SWEREF99TM
xy
6488361575208
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5752086488361
GeoHash
u67sfwzjez
GeoDNA
eaagcgtccggcacatccagac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tingstads kyrka
Socken:
Tingstads socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: