Runinskrifter.net

Ög Fv1943;317D

Tidigare känd som Ög N277.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, lockhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll, lock
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 54.1″15° 4′ 59.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64752501457775
SWEREF99TM
xy
6473067504856
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5048566473067
GeoHash
u66sppp5jj
GeoDNA
eaagcgtacgtttaacttgacg

Lokalisering:

Placering:
Sankta Ingrids kloster, stenmuseet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sankt Martins kyrka
Socken:
Skänninge
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: