Runinskrifter.net

Ög Carlsson2007;9

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 24.0″14° 48′ 40.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64745191441874
SWEREF99TM
xy
6472146488972
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4889726472146
GeoHash
u66s1j963f
GeoDNA
eaagcgtacgggtagaatgcgg

Lokalisering:

Placering:
Östergötlands länsmuseum, Linköping (C 4357:14).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Herrestads kyrka
Socken:
Herrestads socken
Härad:
Dals härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR: