Runinskrifter.net

Ög ATA6576/62B

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
4 fragment av gravhällar
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 55.9″16° 19′ 1.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64956101529770
SWEREF99TM
xy
6494281576574
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5765746494281
GeoHash
u67t7299ux
GeoDNA
eaagcgtccgatcgtgattgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Dagsbergs kyrka
Socken:
Dagsbergs socken
Härad:
Lösings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Två fragment är ristade på två sidor.

Motsvarar objekt i KMR: