Runinskrifter.net

Ög ATA5586/61

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll, gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 43.5″14° 55′ 5.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64731801448100
SWEREF99TM
xy
6470882495210
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4952106470882
GeoHash
u66s57x0ch
GeoDNA
eaagcgtacggttgccctggga

Lokalisering:

Placering:
I nordmuren, ca 110 cm öster om långhusets nordväst hörn, ca 180 cm över marken.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hovs kyrka
Socken:
Hovs socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR: