Runinskrifter.net

Ög ATA5366/56 †

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 41.5″15° 37′ 32.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64765021489505
SWEREF99TM
xy
6474698536555
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5365556474698
GeoHash
u67h796pzf
GeoDNA
eaagcgtcaggtctgataaacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sankt Lars kyrka
Socken:
Linköping
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Fragmentet är förkommet.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: