Runinskrifter.net

Ög ATA5060/54

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll, lockhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll, lock
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 21.6″15° 0′ 17.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64724381453174
SWEREF99TM
xy
6470201500291
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5002916470201
GeoHash
u66sj6qm3j
GeoDNA
eaagcgtacgtgtgcttaatag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 19.6″15° 0′ 18.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64723771453176
SWEREF99TM
xy
6470140500293
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5002936470140
GeoHash
u66sj6q64n
GeoDNA
eaagcgtacgtgtgcttagcgt

Lokalisering:

Placering:
Bjälbo kyrka
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrgården, Kullen
Socken:
Bjälbo socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: