Runinskrifter.net

Ög ATA4639/62 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 5.5″15° 18′ 40.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64717671471097
SWEREF99TM
xy
6469745518213
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5182136469745
GeoHash
u66uh3t77g
GeoDNA
eaagcgtacttgggtcatgcat

Lokalisering:

Placering:
Östergötlands länsmuseum, Linköping (C 3752?).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Viby kyrka
Socken:
Viby socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Funnet 1962. Kunde ej hittas på museet 2006.

Motsvarar objekt i FMIS: