Runinskrifter.net

Ög ATA351-2875-2013D

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runlös gravhäll, gavelhäll(?)
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, grav, gravhäll, häll
Material:
Mörkgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, mörkgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 7.4″14° 57′ 31.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64627521450353
SWEREF99TM
xy
6460486497587
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4975876460486
GeoHash
u66es6s9nd
GeoDNA
eaagcgtatacaggctagtgct

Lokalisering:

Placering:
I förrådsutrymme vid sakristian.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rinna kyrka
Socken:
Rinna socken
Härad:
Göstrings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Tidigare del av Ög RinnaRaä174.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Teckning/skiss från inventeringsbok (2)"@sv – 2019-03-07"@sv
©
URI