Runinskrifter.net

Ög ATA322-1298-2011

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gavelhäll
Nyckelord:
fragment, gavelhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten
Fyndnummer:
C4550

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 41.4″15° 37′ 36.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64765001489565
SWEREF99TM
xy
6474697536615
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5366156474697
GeoHash
u67h796zxw
GeoDNA
eaagcgtcaggtctgatacccc

Lokalisering:

Placering:
Östergötlands länsmuseum, Linköping (C 4550:57).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sankt Lars kyrka, Repslagaregatan
Socken:
Linköping
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Påträffat 2010 vid schaktning i Repslagaregatan öster om S:t Lars kyrkogård. Fyndnr C4550:57.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: