Runinskrifter.net

Ög 59 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 4.7″14° 48′ 8.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64795001441420
SWEREF99TM
xy
6477119488458
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4884586477119
GeoHash
u66s2vdwrq
GeoDNA
eaagcgtacgggactacgcatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Örberga kyrka
Socken:
Örberga socken
Härad:
Dals härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: