Runinskrifter.net

Ög 220

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 58.5″15° 49′ 6.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64862951500778
SWEREF99TM
xy
6484622547706
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5477066484622
GeoHash
u67hzcw8wr
GeoDNA
eaagcgtcagtccttccgtgtc

Lokalisering:

Placering:
Nu i vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Östra Skrukeby kyrka
Socken:
Östra Skrukeby socken
Härad:
Åkerbo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: