Runinskrifter.net

Ög 213

Även känd som L 1656.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 16.7″15° 20′ 49.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64776701473227
SWEREF99TM
xy
6475671520271
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5202716475671
GeoHash
u66um5r2ge
GeoDNA
eaagcgtacttgcgactcgtgc

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerlösa kyrka
Socken:
Västerlösa socken
Härad:
Vifolka härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: