Runinskrifter.net

Ög 182

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 31.1″15° 26′ 48.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64799341479068
SWEREF99TM
xy
6478004526082
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5260826478004
GeoHash
u66urrpcpg
GeoDNA
eaagcgtactttcaccttttct

Lokalisering:

Placering:
Nu i tornet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ledbergs kyrkogård
Socken:
Ledbergs socken
Härad:
Valkebo härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ög182 Ledbergs kyrkogård – Hellman, Gustaf Adolf; Riksantikvarieämbetet; 1948-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: