Runinskrifter.net

Ög 160

Även känd som B 864, L 1655.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll, lockhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll, lock
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 32′ 22.7″15° 58′ 25.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64907701509823
SWEREF99TM
xy
6489204556693
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5566936489204
GeoHash
u67m52zf1e
GeoDNA
eaagcgtcatattgttcctcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kimstads kyrka
Socken:
Kimstads socken
Härad:
Memmings härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nordén läser keiRu-r-, vilket i så fall bör tolkas GæiR-, jämför NRL, s. 97.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: