Runinskrifter.net

Ög 12

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 14.2″15° 45′ 5.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64756451496863
SWEREF99TM
xy
6473930543920
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5439206473930
GeoHash
u67hq2jgtj
GeoDNA
eaagcgtcagttagttgttcca

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vårdsbergs kyrka
Socken:
Vårdsbergs socken
Härad:
Bankekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: