Runinskrifter.net

Ög 114 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 46.9″15° 33′ 43.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64692541485767
SWEREF99TM
xy
6467409532906
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5329066467409
GeoHash
u675fjsh0h
GeoDNA
eaagcgtcgaacaagcagaggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skeda kyrka
Socken:
Skeda socken
Härad:
Hanekinds härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Enligt Nordén blev denna sten uttagen ur tröskeln där den låg och bortkastad vid renoveringen 1913.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.