Runinskrifter.net

Ög 1

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 30.8″15° 0′ 7.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64801501453100
SWEREF99TM
xy
6477908500124
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5001246477908
GeoHash
u66smrh0wu
GeoDNA
eaagcgtacgtgcaccggggtc

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fivelstads kyrka
Socken:
Fivelstads socken
Härad:
Aska härad
Landskap:
Östergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental. Återfunnen 1968.

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: