Runinskrifter.net

Material ‘vit sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på vit sandsten (1):