Runinskrifter.net

Material ‘sandsten och kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på sandsten och kalksten (1):