Runinskrifter.net

Material ‘rödaktig ögongnejs (metamorf granit)’ (‘sten’)

Inskrifter på rödaktig ögongnejs (metamorf granit) (1):